Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy najmu?

Wiele osób wynajmujących mieszkania (głównie studenci) bagatelizuje kwestię podpisywania umowy najmu. Bardzo często wiąże się to z przykrymi konsekwencjami, takimi jak konieczność szukania nowego mieszkania w ciągu jednego dnia czy pokrywanie z własnej kieszeni remontu mieszkania, które zniszczyli lokatorzy.

Warto poszukać strony, na której zamieszczone zostały wzory umów. Na większości stron tego typu bez problemu znajdziemy wzór umowy najmu, co pozwoli nam na zapoznanie się ze sformułowaniami, które powinny zostać zawarte w dobrze sporządzonej umowie. Warto pamiętać o tym, aby w umowie zamieścić informacje dotyczące:

- okresu, na jaki mieszkanie zostaje wynajęte lub - okresu wypowiedzenia, jeśli okres nie jest określony z góry;

- opłatach za mieszkanie: oprócz czynszu trzeba opłacać też rachunku – warto określić kto jest do tego zobowiązany;

- kaucji;

- warunków wypowiedzenia umowy włącznie z konsekwencjami zerwania umowy wcześniej niż po upływie okresu określonego w umowie.